Monthly Archives: ნოემბერი 2012

ცვლილებები ოფიციალურ Facebook სივრცეში

ავტორი: მარიკა კეჭაყმაძე საჯარო დაწესებულებების მნიშვნელოვან საკომუნიკაციო წყაროს  ოფიციალურ ვებ-გვერდებთან ერთად წარმოადგენს სოციალურ ქსელები. თითქმის ყველა სამთავრობო უწყების ვებ-გვერდზეა ინტეგრირებული Facebook- ის, twitter -ისა და და youtube -ს აპლიკაციები, რომელთა მეშვეობითაც კიდევ უფრო მეტი ადამიანი ეცნობა საჯარო დაწესებულებების საქმიანობას. სამწუხაროდ, … Continue reading

Posted in ელ-კომუნიკაცია | დატოვე კომენტარი

პოლიტიკური სუბიექტების საკომუნიკაციო სტრატეგია

ავტორი: თეონა ტურაშვილი პოლიტიკოსების მიერ მოქალაქეებთან ნაყოფიერი კომუნიკაციის დამყარების მთავარი ინდიკატორი მათთვის მიწოდებული ინფორმაციის სიმარტივე, აქტუალობა და დეტალური აღწერაა. გარდა ამისა, მნიშვნელობა ენიჭება თავად გაცემული ცნობების სახეობასაც. Facebook ძირითადად ოთხი ტიპის ინფორმაციის გავრცელების შესაძლებლობას იძლევა – ფოტო, ბმული, სტატუსი და … Continue reading

Posted in ელ-კომუნიკაცია, პოლიტიკური პარტია | Tagged , , , , , , , , , , , , , | დატოვე კომენტარი

საპარლამენტო არჩევნების გავლენა სამთავრობო უწყებების Facebook გვერდებზე

პროექტი „ელექტრონული ჩართულობის განვითარება საქართველოში“ 2012 წლის 1 ივლისს დაიწყო. სწორედ ამ დროიდან მიმდინარეობს ცხრამეტი სამთავრობო უწყების სოციალური ქსელების მონიტორინგი. კვლევის მიზანია წარმოაჩინოს წინასაარჩევნო და საპარლამენტო არჩევნების შემდგომი პროცესების გავლენა სოციალურ ქსელებზე. კერძოდ, თუ როგორ შეიცვალა სამთავრობო უწყებების ოფიციალური Facebook … Continue reading

Posted in ელ-კომუნიკაცია, საჯარო დაწესებულება | Tagged , , , , , , , , , , | დატოვე კომენტარი

საპარლამენტო არჩევნები ტელემედიის სოციალურ ქსელებში – ძველი და ახალი „იმედი“

ავტორი: მარიკა კეჭაყმაძე ქართული ტელემედიის ოფიციალური Facebook გვერდების  მონიტორინგი მიზნად ისახავდა მედიასაშუალებების მიერ Facebook-ის, როგორც ელექტრონული მონაწილეობის ერთ-ერთი პლატფორმის გამოყენებისა  და მაყურებელთან ორმხრივი კომუნიკაციის ხარისხის დადგენას. 1ივლისიდან 15 ოქტომბრამდე პერიოდში განხორციელდა ექვსი  ცენტრალური მაუწყებლის – „რუსთვი 2“, „იმედი“, „კავკასია“, „მეცხრე … Continue reading

Posted in ელ-კომუნიკაცია | Tagged , , , | დატოვე კომენტარი

პოლიტიკური სუბიექტების FACEBOOK გვერდებზე გამართული დისკუსიები

ავტორი: თეონა ტურაშვილი პოლიტიკური სუბიექტების სოციალურ ქსელებში მოქალაქეების ჩართულობის ყველაზე აქტიური ფორმა მომხმარებლების მიერ საკუთარი მოსაზრებების დაფიქსირებაა. ოთხთვიანი (ივლისი – ოქტომბერი) მონიტორინგის პერიოდში კომენტარების დაკვირვებისას კვლევითი ჯგუფი მათი ოდენობის აღრიცხვასთან ერთად აკვირდებოდა: რამდენად ხშირად იმართებოდა კონსტრუქციული დიალოგი განსხვავებული შეხედულების მქონე … Continue reading

Posted in ელ-კომუნიკაცია, პოლიტიკური პარტია | Tagged , , , , , , | დატოვე კომენტარი

სამთავრობო ცვლილებების ასახვა საჯარო დაწესებულებების ელექტრონულ რესურსებზე

ავტორი: თეონა ტურაშვილი პროექტის „ელექტრონული ჩართულობის განვითარება საქართველოში“ – ერთ-ერთი მთავარი მიზანი თანამედროვე ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით საქართველოს მოქალაქეებსა და საჯარო დაწესებულებებს შორის ეფექტური საკომუნიკაციო პლატფორმის შექმნა და განვითარებაა. აღნიშნული ინიციატივის ფარგლებში, ინსტიტუტის მკვლევარები 19 სამთავრობო დაწესებულების ელექტრონული რესურსების კვლევას აწარმოებენ. … Continue reading

Posted in ელ-კომუნიკაცია | დატოვე კომენტარი

FACEBOOK მონიტორინგის მეორე ეტაპის შედეგები

საქართველოში საჯარო დაწესებულებების, პოლიტიკური სუბიექტებისა და მედიის წარმომადგენლების მიერ სოციალური ქსელების ეფექტურად გამოყენებისა და ამ მიმართულებით არსებული ტენდენციების დასადგენად 1 ივლისიდან მონიტორინგი უტარდებოდა 19 სამთავრობო დაწესებულების, 8 პოლიტიკური პარტიის, 2 საჯარო პირსა და 6 მედია საშუალების გვერდს სოციალურ ქსელ Facebook-ში. … Continue reading

Posted in ელ-კომუნიკაცია, პოლიტიკური პარტია, საჯარო დაწესებულება, სოციალური მედია | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | დატოვე კომენტარი