Category Archives: საჯარო დაწესებულება

რა უზრუნველყოფს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებას

ავტორი: ბექა მუმლაძე ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პოლიტიკური მეცნიერების მიმართულების კურსდამთავრებული თანამედროვე სამყაროში, სადაც ძალა  კვლავ აქტუალურია, არ არსებობს უსაფრთხოების გარანტიები. ჩამოყალიბებული მსოფლიოს წესრიგისა და თუნდაც ევროპის პოლიტიკური  რუკის ცვლილება სამხედრო გზით დღესაც შესაძლებელია. მოცემული რეგიონის საფრთხეებისა და გამოწვევების გათვალისწინებით, … Continue reading

Posted in ელ-კომუნიკაცია, საჯარო დაწესებულება | Tagged , | 3 Comments

ფულადი სოციალური დახმარების სახელმწიფო პროგრამა მითები და რეალობა

ავტორი: ნინო კბილცეცხლაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტის კურსდამთავრებული საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეშვეობით ქვეყანაში ხორციელდება არაერთი სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა. 2005 წლიდან დღემდე აქტუალობას არ … Continue reading

Posted in ელ-კომუნიკაცია, საჯარო დაწესებულება | Tagged , | %(count)s კომენტარი

სტუდენტები სტატუსის გარეშე

ავტორი: ნათია ხიჯაკაძე კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ჟურნალისტიკის მიმართულების მესამე კურსის სტუდენტი ,,განათლების დონის მაჩვენებელი ქვეყნის წარმატებისა და განვითარების ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორია. რამდენადაც განათლებულია ერი, იმდენად წარმატებულია თითოეული ქვეყანა და პირიქით. განათლებული ხალხები ქმნიან ძლიერ ინსტიტუტებს, რომლებზეც, თავის … Continue reading

Posted in საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, საჯარო დაწესებულება | Tagged | დატოვე კომენტარი

განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის ეფექტურობის შეფასება

ავტორი: ანა გურიელი New Vision უნივერსიტეტის სამართლის მიმართულების პირველი კურსის დოქტორანტი ბოლო დროს აღდგენითი მართლმსაჯულების გამოყენება მეტად პოპულარული გახდა ევროპის ქვეყნებში. 1999 წლის ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციით, სახელმწიფოებმა უნდა დანერგონ მედიაცია, როგორც სერვისი სისხლის სამართლის პროცესის ყველა ეტაპზე.  აღდგენითი მართმსაჯულების ძირითადი … Continue reading

Posted in განრიდებისა და მედიაციის პროგრამა, საჯარო დაწესებულება | Tagged , | დატოვე კომენტარი

სახელმწიფოს პოლიტიკა უსინათლო ადამიანების მიმართ და საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა საქართველოში

ავტორი: თინათინ მაღედანი ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მესამე კურსის სტუდენტი თანამედროვე დემოკრატიულ სახელმწიფოებში მნიშვნელოვანია საჯარო ინფორმაცია მაქსიმალურად  ხელმისაწვდომი იყოს მოქალაქეებისათვის. როცა ხელისუფლება გრძნობს რომ ანგარიშვალდებულია მოსახლეობის წინაშე, ის დგამს უფრო ქმედით ნაბიჯებს სხვადასხვა პრობლემის მოსაგვარებლად. … Continue reading

Posted in საჯარო დაწესებულება, შშმ პირთა პრობლემები | Tagged , , , | დატოვე კომენტარი

ადვოკატირების წარმატებული კამპანია – წმიდა დიმიტრი ყიფიანის სახლ-მუზეუმის რეაბილიტაცია მალე დაიწყება

ავტორი: გიორგი ჩუბინიძე საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტი ქართველი საზოგადო მოღვაწის, პუბლიცისტის, ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის ერთ-ერთი მესვეურის დიმიტრი ყიფიანის სახლ-მუზეუმი ხაშურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ქვიშხეთში წლების მანძილზე ინგრევა და ნადგურდება.

Posted in საჯარო დაწესებულება | Tagged , , | დატოვე კომენტარი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ოფიციალური ვებ-გვერდისა და Facebook გვერდის მონიტორინგი

ავტორი: თამთა ჩხაიძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მესამე კურსის სტუდენტი რამდენად ღია და სრულყოფილია იმ სამინისტროს ოფიციალური ვებ-გვერდი, რომლის მიერ გავრცელებული ინფორმაციაც განსხვავებული ასაკობრივი ჯგუფისთვის შეიძლება იყოს საინტერესო? 15-დან 65 წლამდე ასაკის, განათლებისა და … Continue reading

Posted in ელ-კომუნიკაცია, საჯარო დაწესებულება | Tagged , | 17 Comments

ღია მმართველობის პარტნიორობა და ნეპოტიზმის დაძლევის მექანიზმები საჯარო დაწესებულებებში

ავტორი: თამთა ჭრიკიშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მესამე კურსის სტუდენტი საჯარო სამსახური განსაკუთრებით მოითხოვს ღიაობასა და გამჭვირვალობას, რადგან ევალება ემსახუროს საზოგადოებას და შესაბამისად, იყოს მისთვის მაქსიმალურად გახსნილი. მნიშვნელოვანია საზოგადოების ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესსა თუ … Continue reading

Posted in ელ-მმართველობა, საჯარო დაწესებულება | Tagged , | 2 Comments

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროექტის „შეღავათიანი აგროკრედიტის“ მონიტორინგი

ავტორი: სალომე დავითაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მეოთხე კურსი; სოფლის მეურნეობას მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ), მისი წილის, დასაქმების და სიღარიბის დაძლევის თვალსაზრისით, თუმცა დღესდღეობით სოფლის მეურნეობა საქართველოში ბევრი პრობლემისა და გამოწვევის … Continue reading

Posted in ელ-მმართველობა, საჯარო დაწესებულება | Tagged , | %(count)s კომენტარი

საქართველოს მთავრობის ანგარიშვალდებულების კონტროლი ფინანსთა სამინისტროს მაგალითზე

ავტორი: თეონა დაბრუნდაშვილი ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტის კურსდამთავრებული ხშირად ისმის კითხვა მოქალაქეებისაგან: „სად მიდის ჩვენი ფული?“ თუმცა მათი მხრიდან ამ მარშრუტის გარკვევის მცდელობა ძალზე მცირეა, მიუხედავად იმ ელექტრონული ინოვაციებისა, რაც ბოლო წლების განმავლობაში ყალიბდება. წინამდებარე ნაშრომის განხილვის საგანს … Continue reading

Posted in ელ-მმართველობა, საჯარო დაწესებულება | Tagged , | %(count)s კომენტარი