Tag Archives: ელ-კომუნიკაცია

საქართველოს 2014 წლის ელ-მმართველობისა და ელ-ჩართულობის ინდექსი

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის (გაერო -UN) 2014 წლის ელექტრონული მმართველობის კვლევის მიხედვით, საქართველომ ელ-მმართველობის განვითარების ინდექსი 0.4 ქულით გააუმჯობესა (აიღო 0.6 ქულა), რის შედეგადაც 193 ქვეყანას შორის 56-ე ადგილი დაიკავა. 2012 წელს საქართველოს იმავე გამოკითხვაში 0.56 ქულით, 72-ე ადგილი ეკავა. კვლევის … Continue reading

Posted in ელ-კომუნიკაცია, ელ-პლატფორმა, საჯარო დაწესებულება | Tagged , , , , , , , , , | დატოვე კომენტარი

ელ-ჩართულობა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში

ინტერნეტი მოქალაქეებისა და გადაწყვეტილების მიმღები პირების დაკავშირების, მოსაზრებების გაზიარების მრავალ საშუალებას იძლევა. საქართველოში ამგვარი ტრენდი ეტაპობრივად მკვიდრდება. სწორედ ამ ტენდენციაზე იყო საუბარი ჩვენს სტატიაში: „ელ-ჩართულობა ახალციხის მუნიციპალიტეტის Facebook გვერდზე“. ამჯერად ვისაუბრებთ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ანალოგიურ ინიციატივაზე. 1 მარტს ლანჩხუთის საკრებულოს … Continue reading

Posted in ელ-კომუნიკაცია, საჯარო დაწესებულება | Tagged , , , , , , , , , , , , | დატოვე კომენტარი

მოქალაქეთა ელ-ჩართულობა სამართალშემოქმედებით პროცესში

პროექტის „ელექტრონული ჩართულობის განვითარება საქართველოში“ ფარგლებში მომზადდა ვიდეო რგოლი „შეცვალე კანონი“, რომლის  მიზანია საზოგადოებას მიაწოდოს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ფორმით შეუძლიათ მოქალაქეებს მიიღონ მონაწილეობა კანონშემოქმედებით პროცესში. როგორც ცნობილია, იუსტიციის სამინისტროს შექმნილი აქვს ვებ-გვერდი „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“, რომელზეც შესაძლებელია სასურველი … Continue reading

Posted in ელ-კომუნიკაცია, ელ-პლატფორმა, საჯარო დაწესებულება | Tagged , , , , , | 2 Comments

ელ-ჩართულობა ახალციხის მუნიციპალიტეტის Facebook გვერდზე

ავტორი: თეონა ტურაშვილი საქართველოში ინტერნეტ მომხმარებელთა რიცხვი ყოველწლიურად იზრდება. ამის პარალელურად, საჯარო სივრცეში თანდათან მკვიდრდება მოქალაქეებისთვის  ელექტრონულად სხვადასხვა სერვისების მიწოდების პრაქტიკაც. თუმცა, რეგიონებში ახალ ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობა დაბალია და ადგილობრივი მოსახლეობის მხოლოდ მცირე ნაწილი სარგებლობს ინტერნეტით. ამ უარყოფითი ტენდენციის მიუხედავად, ადგილობრივი … Continue reading

Posted in ელ-კომუნიკაცია, საჯარო დაწესებულება | Tagged , , , , , , | დატოვე კომენტარი

ვიდეო: პეტიციები თბილისის მერიას

ვიდეოს მიზანია მოქალაქეებს მიაწოდოს ინფორმაცია თბილისის მერიის მიერ ინიცირებული ონლაინ პეტიციების შესახებ, რათა ისინი უფრო აქტიურად ჩაერთონ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და თბილისის მთავრობას ელექტრონულად მიაწოდონ საკუთარი ინიციატივები ცალკეული პრობლემების გადასაჭრელად. ვიდეო-რგოლი შექმნილია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ პროექტის „ელექტრონული ჩართულობის … Continue reading

Posted in ელ-კომუნიკაცია, საჯარო დაწესებულება | Tagged , , , , , , , , , , | დატოვე კომენტარი

სამთავრობო დაწესებულებების ელექტრონული კომუნიკაციის სტრატეგია

ავტორი: მარიკა კეჭაყმაძე ელექტრონული მმართველობის განვითარება არ გულისხმობს მხოლოდ სახელმწიფო ადმინისტრირების ხარისხის გაუმჯობესებას, არამედ პირველ რიგში მთავრობის ანგარიშვალდებულების გაზრდას,  გამჭვირვალე მმართველობას და ხელისუფლებასა და მოქალაქეებს შორის ურთიერთობის თანამედროვე ფორმების დამკვიდრებას ნიშნავს, რაც საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში მოქალაქეების აქტიურ მონაწილეობაში გამოიხატება. … Continue reading

Posted in ელ-კომუნიკაცია, საჯარო დაწესებულება | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | დატოვე კომენტარი

ბაჰრეინის ელექტრონული პლატფორმა

ავტორი: თეონა ტურაშვილი ბაჰრეინი ელექტრონული ჩართულობის ინდექსით ერთ-ერთ მოწინავე ქვეყანას წარმოადგენს – გაეროს ელექტრონული მმართველობის რეიტინგის მიხედვით მერვე ადგილზეა. იგი მოსახლეობას სხვადასხვა ტიპის მომსახურებას ელ-მთავრობის პორტალის, მობილური პორტალის (mobile portal), კიოსკების, ეროვნული საკონტაქტო/საინფორმაციო (national contact center) და ელ-სერვისების ცენტრების (e-service … Continue reading

Posted in ელ-კომუნიკაცია, ელ-პლატფორმა, საჯარო დაწესებულება | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

ელექტრონული ჩართულობა ყაზახეთში

ავტორი: თეონა ტურაშვილი საქართველოში ელექტრონული ჩართულობის განვითარების კუთხით მთავრობა მოქალაქეებს ინოვაციური პროექტების ინიცირებას ჰპირდება. ამიტომაც საგულისხმოა იმ ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება, რომლებმაც მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწიეს თანამედროვე ტექნოლოგიების საშუალებით მოქალაქეებსა და გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს შორის ეფექტური კომუნიკაციის აგების კუთხით. მაგალითისთვის, გაეროს მიერ … Continue reading

Posted in ელ-კომუნიკაცია, ელ-პლატფორმა, საჯარო დაწესებულება | Tagged , , , , , | დატოვე კომენტარი

პოლიტიკური სუბიექტების საკომუნიკაციო სტრატეგია

ავტორი: თეონა ტურაშვილი პოლიტიკოსების მიერ მოქალაქეებთან ნაყოფიერი კომუნიკაციის დამყარების მთავარი ინდიკატორი მათთვის მიწოდებული ინფორმაციის სიმარტივე, აქტუალობა და დეტალური აღწერაა. გარდა ამისა, მნიშვნელობა ენიჭება თავად გაცემული ცნობების სახეობასაც. Facebook ძირითადად ოთხი ტიპის ინფორმაციის გავრცელების შესაძლებლობას იძლევა – ფოტო, ბმული, სტატუსი და … Continue reading

Posted in ელ-კომუნიკაცია, პოლიტიკური პარტია | Tagged , , , , , , , , , , , , , | დატოვე კომენტარი

ელ-კომუნიკაციის განვითარება საქართველოში

თანამედროვე მსოფლიოში ახალი ტექნოლოგიების დანერგვამ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა მთავრობასა და მოსახლეობას შორის კომუნიკაციის დონის ამაღლებაში. დღეს ინტერნეტ მმართველობა საგულისხმო როლს თამაშობს სახელწმიფო სტრუქტურებისა და პოლიტიკური პარტიების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების ჩართულობის და ამ აქტორებს შორის ნდობის ამაღლების … Continue reading

Posted in ელ-კომუნიკაცია, პოლიტიკური პარტია, საჯარო დაწესებულება, სოციალური მედია | Tagged , , , , , | დატოვე კომენტარი